O NÁS

Firma VoKa-ekologické stavby, spol. s r.o., vznikla v roce 1992 jako nový subjekt v oblasti vodního hospodářství v bývalém okresu Pelhřimov, který se zabývá projektováním, výstavbou a provozováním vodovodů, kanalizací a menších ČOV v regionu. Reagovala při svém vzniku na problém středních a malých obcí, které si samy provoz vodovodů, kanalizací a ČOV ze zákona nemohou zajišťovat.

Ve stavební činnosti firma realizovala řadu staveb, které je možno prezentovat pro budoucí možné investory nebo obce regionu. Jedná se zejména o stavby nových vodovodů a kanalizací, rekonstrukce stávajících vodovodů a kanalizací a další menší vodohospodářské stavby. Podrobnější přehled realizovaných staveb se nachází v sekci REALIZOVANÉ STAVBY.