REALIZOVANÉ STAVBY

Realizace firmou VoKa od projektu po kolaudaci díla:
 • rekonstrukce vodovodu Kejžlice
 • vodovod Chyšná
 • vodovod Bořetín
 • vodovod Chválkov
 • posílení a rozšíření vodovodu Čejov
 • kanalizace a ČOV Lidmaň
 • rekonstrukce vodovodu Horní Ves
 • rekonstrukce vodovodu Zajíčkov
 • rekonstrukce vodovodu Agrodam Hořepník
 • výstavba kanalizace Kaliště II.etapa
 • rekonstrukce kanalizace Budíkov
 • rekonstrukce vodovodu Vyskytná
 • rekonstrukce a dostavba vodovodu Onšov
 • rekonstrukce kanalizace Horní Cerekev
 • rekonstrukce vodovodu Velká Ves
 • rekonstrukce prameniště Hořice
 • rekonstrukce vodovodu Staré Bříště
 • posílení vodovodu a přístavba vodojemu Putimov
 • rozšíření vodovodu a kanalizace Proseč p.Křemešníkem
 • rekonstrukce ČOV Leskovice
 • propojení vodovodu Radějov-Hořepník
 • rozšíření kanalizace Nová Buková
 • dostavba ČOV Sázava
 • posílení vodovodu a vodojem Důl

Výše jsou uvedeny významnější stavební akce, dále firma provedla nespočet menších vodohospodářských děl, jako jsou výstavby nových a rekonstrukce
stávajících vodních zdrojů, domovních ČOV, vodovodních a kanalizačních přípojek a dále práce spojené s opravami a údržbou na stávajících vodovodech a kanalizacích.