projekty, výstavba
a provoz

vodovodů, kanalizací
a menších ČOV

Firma VoKa-ekologické stavby, spol. s r.o., se zabývá projektováním, výstavbou a provozováním vodovodů, kanalizací a menších ČOV v regionu.

Vodovody a kanalizace Humpolec | VoKa-ekologické stavby, spol. s r.o.

Na trhu

od roku 1992

Firemní

odpovědnost

Zkušený tým

odborníků

Odpovědnost

k životnímu prostředí

NAŠE FIRMA

VoKa–ekologické stavby,
spol. s r.o.

NAŠE ČINNOST

Firma VoKa-ekologické stavby, spol. s r.o., se zabývá projektováním, výstavbou a provozováním vodovodů, kanalizací a menších ČOV v regionu.

V současné době zajišťujeme provoz vodovodů, kanalizací a ČOV ve více než 70 obcích. Ve stavební činnosti firma realizovala řadu staveb a rekonstrukcí vodovodů a kanalizací a menších vodohospodářských staveb.

O NÁS

Firma VoKa-ekologické stavby, spol. s r.o., vznikla v roce 1992 jako nový subjekt v oblasti vodního hospodářství v bývalém okresu Pelhřimov, který se zabývá projektováním, výstavbou a provozováním vodovodů, kanalizací a menších ČOV v regionu. Reagovala při svém vzniku na problém středních a malých obcí, které si sami provoz vodovodů, kanalizací a ČOV ze zákona nemohou zajišťovat.

Ve stavební činnosti firma realizovala řadu staveb. Jedná se zejména o stavby nových vodovodů a kanalizací, rekonstrukce stávajících vodovodů a kanalizací, včetně souvisejících objektů a další menší vodohospodářské stavby, jako výstavby nových a rekonstrukce stávajících vodních zdrojů, domovních ČOV, vodovodních a kanalizačních přípojek a dále práce spojené s opravami a údržbou na stávajících vodovodech a kanalizacích.

Vodovody a kanalizace Humpolec | VoKa-ekologické stavby, spol. s r.o.

Dlouholetá praxe

Na základě naší bohaté dlouholeté praxe v oblasti vodního hospodářství jsme schopni poskytnout komplexní servis za seriózní ceny, s důrazem na vysokou kvalitu a záruku prováděných prací.

Odpovědnost

Odpovědně řešíme problémy středních a malých obcí, které si samy provoz vodovodů, kanalizací a ČOV ze zákona nemohou zajišťovat.

Spolehlivost

Vždy na vaší straně: Spolehlivost v každém kroku, a bez kompromisů.

NAŠE SLUŽBY

 • Projekční činnost

 • Inženýrská činnost

 • Stavební činnost

 • Provozní činnost

Projekční činnost

 • zpracování studií a projektových dokumentací na výstavbu vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod a malých vodních nádrží
 • vypracování provozních řádů vodovodů, kanalizací a ČOV, manipulačních řádů vodních děl
 • projekty vodovodních a kanalizačních přípojek, domovních ČOV

Inženýrská činnost

 • vyřízení žádostí o stavební povolení, územní rozhodnutí, provedení stavby, kolaudační souhlasy
 • dozorování prováděných staveb
 • příprava nových staveb
 • jednání s orgány státní správy (ŽP, ČIŽP, KHS, správci povodí, atd.)

Stavební činnost

 • provádění staveb vodovodních a kanalizačních řadů, vodojemů, úpraven vody, čistíren odpadních vod, vodárenských studní a pramenních zářezů, vodovodních a kanalizačních přípojek včetně domovních ČOV

Provozní činnost

 • technické řízení provozů vodovodů, kanalizací a ČOV dle schválených provozních řádů
 • zajištění odběru a vyhodnocení vzorků pitných a odpadních vod, sedimentů a kalů
 • zpracování majetkové a provozní evidence, poplatkových přiznání a jiných zákonem stanovených výkazů a hlášení v rámci provozu vodohospodářské infrastruktury
 • zajišťování výměny a cejchování vodoměrů
 • zpracování vyjádření k existenci vedení sítí, k projektovým dokumentacím a stavebním záměrům
 • návrhy řešení oprav a rekonstrukcí vodovodních a kanalizačních systémů
 • poradenství při zpracování kalkulace cen vodného a stočného
KONTAKT

Kontaktujte nás

VoKa–ekologické stavby, spol. s r.o.

Spisová značka: C 1601 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

3 + 13 =

Na trhu

od roku 1992

Firemní

odpovědnost

Zkušený tým

odborníků

Odpovědnost k životnímu

prostředí